Rozmowa z dzieckiem - wirtualny pedagog

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 maja 2020

W czasie kwarantanny  domowej spędzamy razem dużo więcej czasu niż miało to miejsce przed epidemią. Myślę też, że więcej ze sobą rozmawiamy. A dobra komunikacja to podstawa budowania relacji z drugim człowiekiem.

          Warto w czasie rozmowy z dzieckiem nauczyć je mówienia o swych uczuciach, radościach, czy rozterkach w sposób konstruktywny. Umiejętność ta stanowi jeden z najważniejszych warunków zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych. W komunikacji bardzo ważna jest informacja zwrotna, czyli sposób jakim reagujemy na zachowanie czy wypowiedź dziecka. Jej celem jest zakomunikowanie dziecku, jak odczuwamy i spostrzegamy jego działanie, np. co nas w nim cieszy, a co martwi czy złości.

           Oto kilka cech bezpiecznej i pomocnej informacji zwrotnej:

  • Mów o zachowaniu Twego dziecka , a nie o nim w ogóle. Mówiąc o zachowaniu dziecka, opisuj czynności, które wykonuje, a nie cechy jego charakteru czy osobowości.
  • Skup się na swoich spostrzeżeniach, a nie wyciągaj wniosków. Mów o tym, co możesz zobaczyć i usłyszeć w zachowaniu Twego dziecka, powstrzymując się od pochopnych wniosków czy sądów na jego temat.
  • Dokonuj opisu, a nie ocen. Opis zachowania drugiej osoby jest neutralny, zaś ocena jest wartościująca, zwłaszcza ta negatywna (dziecko może poczuć się jako złe, niedobre, bezwartościowe).
  • Nie uogólniaj opisując zachowanie dziecka (używając słów „zawsze”, „nigdy”).Skup się na zachowaniach w odniesieniu do szczególnej sytuacji („tu i teraz”).
  • Dziel się pomysłami i informacjami, a nie dawaj rad. Pozwól dziecku samemu decydować, na ile skorzysta z Twoich pomysłów i informacji. Kiedy udzielasz rad odbierasz człowiekowi zdolność decydowania samemu, jaka droga postępowania jest dla niego najwłaściwsza.
  • Skup się na korzyści, jaką Twoja informacja zwrotna ma dać Twemu dziecku, a nie na Twojej osobistej korzyści „wyrzucenia” jej z siebie.
  • Ofiarowuj informacje zwrotne, a nie narzucaj ich. Sprawdź, czy druga osoba jest zainteresowana informacją od Ciebie i czy jest gotowa na jej przyjęcie.
  • Uważaj na czas i miejsce udzielania informacji. Znakomite informacje, przedstawione w niewłaściwym czasie, mogą przynieść więcej szkody niż pożytku.

         Dobra komunikacja wymaga odwagi, wyczucia i umiejętności. Wynikać musi z naszego zainteresowania, troski i szacunku wobec dziecka.

          Dbajmy o dobre relacji z naszymi dziećmi!