Jesteś tutaj: Start / Kalendarz 2020/2021

Kalendarz 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 - I półrocze

 

1 września 2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

14 i 15 września 2020 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

23 września 2020 r.

godz. 16.00 - wywiadówka dla rodziców uczniów klas I-VIII

godz. 17.15 - spotkanie przewodniczących rad oddziałowych

14 października 2020 r.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzien wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

15 października 2020 r

Ostateczny termin przedłożenia dyrektorowi szkoły opinii wydanej przez PPP

w tym poradnie specjalistyczne (dotyczy egzaminu ósmoklasisty)

do 15 października 2020r.

Zebranie od rodziców potwierdzeń prawidłowości

danych osobowych uczniów klas VIII

1 listopada 2020 r.

Święto, dzien wolny od zajęć szkolnych

2 listopada 2020 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole

11 listopada 2020 r.

Święto, dzień wolny od zajęć szkolnych

24 listopada 2020 r.

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas IV - VIII

25 listopada 2020 r.

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I-III

22 grudnia 2020 r.

 Przedstawienie rodzicom propozycji ocen śródrocznych

klasy IV - VIII

22 grudnia 2020 r.

 Wigilie klasowe

23-31 grudnia 2020r.

 Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2021 r. 

 Święto - dzień wolny od zajęć szkolnych

4,5 stycznia 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkole

6 stycznia 2021 r.

Święto - dzień wolny od zajęć szkolnych

11 stycznia  2021 r.

Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV - VIII

18 stycznia 2021 r.

Wystawienie ocen śródrocznych dla klas I-VIII

25 stycznia 2021 r.

Rada klasyfikacyjna klasy I-III

26 stycznia 2021 r.

Rada klasyfikacyjna klasy IV-VIII

27 stycznia 2021 r.

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I-III

28 stycznia 2021 r.

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas IV-VIII

1 - 12 lutego 2021 r.

Ferie zimowe

15 lutego 2021 r.

Rozpoczęcie II półrocza

25 - 27 maja 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty