Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zespół Szkół w Subkowach

"Uczyć tak aby uczeń zrozumiał"

Kalendarz na 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

HARMONOGRAM ZADAŃ SZKOŁY DO KOŃCA I SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Lp.

ZADANIA

DATA

MIEJSCE

ODPOWIEDZIALNI

1.      

Wywiadówka

23.09.2021r.

I - III

dyrekcja

IV - VIII

s. 17

dyrekcja

2.      

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

23.09.2021r.

I - III

godz.16.00

dyrekcja,

wychowawcy,

nauczyciele

23.09.2021r.

IV - VIII

godz. 16.00

3.      

Zebranie deklaracji – język obcy

27.09.2021(pn)

 

Wychowawcy klas VIII

4.      

Ostateczny termin przedłożenia dyrektorowi szkoły opinii wydanej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

15.10.2021r.(pt)

 

rodzice,

wychowawcy,

pedagog

5.      

Zebranie od rodziców potwierdzeń prawidłowości danych osobowych uczniów kl. VIII

15.10.2021r.(pt)

 

wychowawcy

6.      

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

od kl. IV SP:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. polski

wg komunikatu Kuratorium Oświaty w Gdańsku

 

p. Kończewska

j. angielski

 

p. Danielczuk

j. niemiecki

 

p. Nowosad

historia

 

p. Chronowska

biologia

 

p. Stolarska

geografia

 

p. Chojnowski

matematyka

 

p. Juwa

fizyka

 

p. Rychlewicz

chemia

 

p. Żebrowska

informatyka

 

p. Ostrowski

7.      

Wywiadówka

22.11.2021r.(pn)

I-III

dyrekcja,

wychowawcy,

nauczyciele

23.11.2021r.(wt)

IV-VIII

8.      

Wprowadzenie danych do SIOEO (egzaminy)

27.11.2021r.(pt)

 

dyrekcja

9.      

Propozycje ocen (wszystkich) za

I semestr 2021/2022 (ołówkiem)

+ tabela zachowań do 10.01.2021

11.01.2022r. (wt)

IV-VIII

nauczyciele ,

wychowawcy

10.   

Informacje o ocenach proponowanych dla rodziców

12.01.2022r. (śr)

SP

wychowawcy

11.   

Spotkanie

z rodzicami - konsultacje

13.01.2022r. (czw)

IV - VIII

16 00 - 17 00

dyrekcja,

wychowawcy,

nauczyciele

12.   

Egzamin próbny ósmoklasisty

styczeń/luty 2022

VIII SP

dyrekcja,

przewodniczący zespołów nadzorujących

13.   

Ostateczne wystawienie ocen za

I semestr 2021/2022

24.01.2022r. (pn)

I-III

nauczyciele,

wychowawcy

25.01.2022r. (wt)

IV-VIII

14.   

Dostarczenie do wicedyrektora szkoły informacji wychowawcy klasy o wynikach pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz sprawozdań z działalności: bibliotek, świetlic szkolnych, SKS, podstawa programowa, SU, SKE, Zespołów Przedmiotowych, zajęcia z PPP, log, ter, wsp, rew …

do 27.01.2022r.(czw) sprawozdania

do godz. 1300

I-III

wychowawcy,

wszyscy nauczyciele pełniący funkcje

do 27.01.2022r.(czw) sprawozdania

do godz. 1300

IV-VIII

15.   

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

(zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów i ocena pracy szkoły za I semestr 2021/2022)

31.01.2022r. (pn)

I - III

dyrekcja

01.02.2022r. (wt)

IV - VIII

16.   

Wywiadówka

02.02.2022r. (śr)

I - III

dyrekcja,

wychowawcy,

nauczyciele

03.02.2022r. (czw)

IV - VIII

17.   

Rozpoczęcie II semestru 2021/2022

07.02.2022r. (pn)

 

 

18.   

Ferie zimowe

14 – 25.02.2022r.

 

 

19.   

Egzamin ósmoklasisty

(język polski)

24.05.2022r.

(wt)

godz. 9 00

 

dyrekcja,

przewodniczący zespołów nadzorujących

20.   

Egzamin ósmoklasisty

(matematyka)

25.05.2022r.

(śr)

godz. 9 00

 

dyrekcja,

przewodniczący zespołów nadzorujących

21.   

Egzamin ósmoklasisty

(język obcy nowożytny)

26.05.2021r.

(czw)

godz. 9 00

 

dyrekcja,

przewodniczący zespołów nadzorujących

Banery/Logo

Logo szkoły