Zespół Szkół w Subkowach

Zarządzenie Dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć w grupie 0b

Treść zarządzenia znajduje się w załączniku.