Zespół Szkoł w Subkowach

Zarządzenie Dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć w klasie 3a i 7c

Treść zarządzenia znajduje się w załączniku.