Zespół Szkół w Subkowach

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku 2021/2022

Przewodnicząca: Anna Dyk
Wiceprzewodnicząca: Karolina Sarach
Skarbnik: Magdalena Neubauer

Sekretarz: Justyna Szramka

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Subkowach
nr konta 27 8345 0006 2003 0000 2944 0001
 
kwota wpłat na Radę Rodziców 2021/2022
składka 40,00 zł na każde dziecko
 
Prosimy aby pamiętać o wpisaniu w tytule przelewu znalazło się  imię,nazwisko oraz klasa dziecka.