Zespół Szkół w Subkowach

QUIZ WIEDZY „JUŻ WIEM, JUŻ POTRAFIĘ”

14 marca odbył się quiz sprawdzający wiedzę dla wszystkich grup przedszkolnych. Reprezentanci grup wybrani przez nauczycielki zmagali się z zadaniami dotyczącymi różnych dziedzin. Były zadania kształtujące wiedzę matematyczną, percepcję wzrokową, ruchową, słuchową, a także sprawdzające wiedzę o otaczającym świecie. Każda grupa za dobrze wykonane zadanie otrzymywała punkt. Po wykonaniu wszystkich zadań punkty zostały zliczone, a uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.