Zespół Szkół w Subkowach

Rada Rodziców

Artykuły

Prezydium Rady Rodziców w roku 2020/2021

23 wrzesnia 2020 r. na zebraniu Rady Rodziców zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Subkowach w składzie:

Przewodnicząca: Mariola Linda

Wiceprzewodnicząca: Anna Dyk

Sekretarz: Justyna Szramka

Skarbnik: Magdalena Neubauer

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Monika Niemaszyk

Joanna Pakeiser

Dorota Szucka

 

25 września 2020
Czytaj więcej o: Prezydium Rady Rodziców w roku 2020/2021